ČSN EN 50229 Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost

Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce

ČSN EN 50229

Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce

ČSN EN 50229 ed. 2 Tato norma specifikuje zkušební metody, které musí být použity v souladu se směrnicí Komise 96/60/EC, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických praček se sušičkou pro domácnost.