ČSN EN 50294 Metoda měření celkového příkonu obvodů předřadník

Metoda měření celkového příkonu obvodů předřadník - světelný zdroj

ČSN EN 50294

Metoda měření celkového příkonu obvodů předřadník - světelný zdroj

ČSN EN 50294 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50294:1998. Evropská norma EN 50294:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma obsahuje metodu měření celkového příkonu předřadných obvodů, které jsou provozovány s příslušnou zářivkou(ami). Tato norma platí pro elektrické obvody předřadník-světelný zdroj sestávající pouze z předřadníku a světelného zdroje(ů). Je specifikována metoda měření celkového příkonu pro všechny předřadníky, které jsou prodávány pro domácnosti a běžné komerční účely, provozované s těmito zářivkami: - lineární zářivky s příkonem rovným nebo vyšším než 15W, - jednopaticové zářivky (kompaktní) s příkonem rovným nebo vyšším než 18W, - ostatní zářivky pro všeobecné osvětlování. Norma neplatí pro: - předřadníky, které tvoří integrální součást světelného zdroje, - předřadné obvody s kondenzátory zapojenými v sérii, - regulovatelné předřadníky s magnetickým vinutím, - svítidla, která vyžadují doplňková hlediska optického výkonu. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecně a kapitolu 5 - Metoda měření celkového příkonu obvodů předřadník-světelný zdroj. ČSN EN 50294 (36 0510) byla vydána v červenci 1999.