PNE 18 4310:2010

Standardizované informační soubory dispečerských řídících systémů

PNE 18 4310:2010

Standardizované informační soubory dispečerských řídících systémů

Příloha: PNE-18-4310-4vydani.pdf