Vyhláška č. 542/2006 Sb.

ze dne 29. listopadu 2006, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

Vyhláška č. 542/2006 Sb.

ze dne 29. listopadu 2006, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 29. listopadu 2006,

 

kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu
a obchoduMinisterstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 13 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., a podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb.:

 

§ 1

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků.

2. Vyhláška č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz strojů a strojního zařízení.

3. Vyhláška č. 313/1953 Ú. l., o zřízení Strojimportu, podniku zahraničního obchodu pro dovoz strojů a průmyslových zařízení.

4. Vyhláška č. 3/1959 Ú. l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce.

5. Vyhláška č. 69/1959 Ú. l., o zřízení podniku Omnipol, podniku zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz sportovních a loveckých zbraní a střeliva k nim, jakož i sportovních a civilních letadel.

6. Vyhláška č. 148/1965 Sb., o zřízení Škodaexportu, podniku zahraničního obchodu.

7. Vyhláška č. 149/1965 Sb., o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu.

8. Vyhláška č. 150/1965 Sb., o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu.

9. Vyhláška č. 151/1965 Sb., o zřízení Exica, podniku zahraničního obchodu.

10. Vyhláška č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu.

11. Vyhláška č. 73/1971 Sb., o zřízení Incheby, podniku zahraničního obchodu.

12. Vyhláška č. 74/1971 Sb., o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu.

13. Vyhláška č. 145/1973 Sb., o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu.

14. Vyhláška č. 47/1989 Sb., o zákazu vývozu některých plastických trhavin.

15. Vyhláška č. 214/2001 Sb., kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné.

16. Vyhláška č. 212/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla.

 

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 

Ministr:

 

Ing. Říman v. r.