Zákon č. 155/2010 Sb., ze dne 21. dubna 2010

kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní záteže podnikatelů

Příloha: sb155-10.pdf