Zákon č. 574/2006 Sb. ze dne 30. listopadu 2006,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 574/2006 Sb. ze dne 30. listopadu 2006

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

   Čl.I

 

   Změna zákona o hospodaření energií

 

   V  § 14 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění   zákona  č.  359/2003  Sb.,  zákona č. 694/2004 Sb. a zákona č. 177/2006   Sb., se číslovka "6" nahrazuje číslovkou "7".

 

   Čl.II

 

   Účinnost

 

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Vlček v. r.

 

Klaus v. r.

 

Topolánek v. r.