2010/487/Euratom: Rozhodnutí Rady

ze dne 9. října 2009 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Indické republiky v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy Komisí

Rozhodnutí Rady 2010/487/Euratom

ze dne 9. října 2009 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Indické republiky v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy Komisí (2010/487/Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Komise v souladu se směrnicemi Rady ze dne 22. července 2008 vedla jednání o dohodě o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Indické republiky v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy.

(2) Uzavření dohody Komisí by mělo být schváleno,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Indické republiky v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy Komisí za Evropské společenství pro atomovou energii a jeho jménem se schvaluje.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

 

V Bruselu dne 9. října 2009.

Za Radu

předseda

Å. Torstensson

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/