Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006

o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011)

Zobrazení není k dispozici!

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/