Výměna dopisů mezi vládou Kanady a Evropským

Společenstvím pro atomovou energii (Euratom)

Výměna Dopisů Mezi Vládou Kanady A Evropským Společenstvím Pro Atomovou Energii (Euratom

Dopis č. 1

Pan S. D. Pierce panu E. Hirschovi

 

V Bruselu dne 6. října 1959

Vážený pane předsedo,

mám tu čest odvolat se na dohodu podepsanou dnešního dne mezi vládou Kanady a Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) o spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie, a zejména na článek IX odstavec 1, který se týká zpětných vývozů.

Jsme toho názoru, že písemný souhlas uvedený v tomto článku je podmíněný tím, aby tyto zpětné vývozy podléhaly oboustranně vyhovujícímu systému dozoru.

Předpokládáme, že systémy dozoru Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Evropské agentury pro jadernou energii se po svém zřízení osvědčí v tomto ohledu jako uspokojivé.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

velvyslanec

S. D. Pierce

Dopis č. 2

Pan E. Hirsch panu S. D. Piercovi

 

V Bruselu dne 6. října 1959

Vážený pane velvyslanče,

mám tu čest potvrdit přijetí nóty Vaší excelence s dnešním datem tohoto znění:

"Vážený pane předsedo,

mám tu čest odvolat se na dohodu podepsanou dnešního dne mezi vládou Kanady a Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) o spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie, a zejména na článek IX odstavec 1, který se týká zpětných vývozů.

Jsme toho názoru, že písemný souhlas uvedený v tomto článku je podmíněný tím, aby tyto zpětné vývozy podléhaly oboustranně vyhovujícímu systému dozoru.

Předpokládáme, že systémy dozoru Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Evropské agentury pro jadernou energii se po svém zřízení osvědčí v tomto ohledu jako uspokojivé.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě."

Mám tu čest potvrdit, že výše uvedený názor sdílí rovněž Komise Euratomu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

E. Hirsch

předseda

Komise Euratomu

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/