Nařízení Rady č. 139/2004

ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování)Text s významem pro EHP.

text neni dostupný v českém jazyce

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/