Dohoda mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím

pro atomovou energii o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie

text neni dostupný v českém jazyce

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/