Rozhodnutí Rady 2011/186/Euratom

ze dne 14. června 2010 , kterým se schvaluje uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii, jakož i výměna dopisů, kterou se tato prozatímní dohoda mění, pokud jde o závazná jazyková znění

Rozhodnutí Rady 2011/186/Euratom

ze dne 14. června 2010, kterým se schvaluje uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii, jakož i výměna dopisů, kterou se tato prozatímní dohoda mění, pokud jde o závazná jazyková znění

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Do vstupu Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, podepsané dne 25. května 1998 v Bruselu, v platnost je nezbytné schválit Prozatímní dohodu o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé [1] (dále jen "prozatímní dohoda"), podepsanou dne 10. listopadu 1999 v Bruselu.

(2) Je třeba změnit článek 31 prozatímní dohody, aby byly zohledněny nové úřední jazyky Unie, které se staly úředními jazyky po podpisu dohody, a to výměnou dopisů mezi Evropským společenstvím a Turkmenistánem, kterou se mění prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, pokud jde o závazná jazyková znění [2] (dále jen "výměna dopisů").

(3) Uzavření prozatímní dohody Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii, společně s jejími přílohami, protokolem a prohlášeními a výměnou dopisů, by mělo být schváleno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Uzavření, Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii, Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé spolu s jejími přílohami, protokolem a prohlášeními a výměnou dopisů mezi Evropským společenstvím a Turkmenistánem, kterou se mění Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, pokud jde o závazná jazyková znění, se tímto schvaluje.

 

V Lucemburku dne 14. června 2010.

Za Radu

předsedkyně

C. Ashton

[1] Viz strana 21 v tomto čísle Úředního věstníku.

[2] Viz strana 40 v tomto čísle Úředního věstníku.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/