Rozhodnutí Rady 2011/334/Euratom

ze dne 21. listopadu 2006 o schválení uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii zastoupeným Komisí Evropských společenství a vládou Korejské republiky při výzkumu v oblasti jaderné syntézy Komisí

Rozhodnutí Rady 2011/334/Euratom

ze dne 21. listopadu 2006 o schválení uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii zastoupeným Komisí Evropských společenství a vládou Korejské republiky při výzkumu v oblasti jaderné syntézy Komisí

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Komise v souladu se směrnicemi Rady ze dne 14. dubna 2006 ukončila jednání o dohodě o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii zastoupeným Komisí a vládou Korejské republiky při výzkumu v oblasti jaderné syntézy.

(2) Uzavření dohody Komisí by mělo být schváleno,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii zastoupeným Komisí Evropských společenství a vládou Korejské republiky při výzkumu v oblasti jaderné syntézy Komisí za Evropské společenství pro atomovou energii a jeho jménem se schvaluje.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

 

V Bruselu dne 21. listopadu 2006.

Za Radu

předsedkyně

U.-M. Wideroos

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/