2012/55/Euratom: Rozhodnutí Komise

ze dne 2. března 2011 o uzavření Dohody o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Austrálie

2012/55/Euratom: Rozhodnutí Komise

ze dne 2. března 2011 o uzavření Dohody o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Austrálie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na souhlas Rady,

vzhledem k těmto důvodům:

Dohoda o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Austrálie by měla být uzavřena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Jménem Evropského společenství pro atomovou energii se přijímá rozhodnutí o uzavření Dohody o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Austrálie. Znění této dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Komise nebo člen Komise odpovědný za energetiku je jménem Evropského společenství pro atomovou energii oprávněn podepsat dohodu a podniknout všechny kroky nezbytné pro vstup této dohody v platnost.

V Bruselu dne 2. března 2011.

Za Komisi

Günther Oettinger

člen Komise

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/